Asansör Periyodik Bakımı
Şubat 18, 2021

Asansör Yıllık Kontrol

Asansör Yıllık Kontrol

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 Kasım 2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereğince, asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek için 01.01.2012 tarihinden itibaren yıllık kontrollerin yapılması zorunlu tutulmuştur. Asansörler yıllık kontrollerde, uygunluk durumuna göre yeşil, mavi, sarı veya kırmızı etiket ile işaretlemektedir. Yöneticinin asansör konusunda şu yükümlülükleri vardır;

*Aylık periyotlarla asansörün bakımını Avm asansöre yaptırmalı,

*Yıllık periyotlarla yetkili kuruluşa başvurarak (Kuruluşlar ilçelere göre değişkenlik göstermektedir.)

  asansörün test ve kontrollerinin gerçekleşmesini sağlamalıdır.

*Yapılan aylık periyodik bakım ve yıllık kontrol çalışmaları özetle kullanıcıların can ve mal

 güvenliğinin sağlanması içindir. Bu noktada bina sorumlusunun yönetmelikte tariflenen edimleri

 yerine getirmesi, asansörün yıllık kontrollerinden sonra tespit edilen eksiklikleri ivedi bir şekilde

  yaptırması, eksiklikler giderilene kadar kullanımında can ve mal güvenliği açısından tehlike görülen

  asansörlerin (Kırmızı Etiketli) kullanımını engellemesi gerekir.

 *Binalarda iki kişiden az olmamak üzere kurtarma konusunda firmamızdan eğitim almış kişiler

 temin etmekteyiz. Asansöre özel kurtarma talimatı oluşturuyoruz. Avm asansör  olarak

 bir bakım defterine asansörde yapılan tüm işlemleri kayıt ediyoruz. Bu defterin makine dairesinde

  veya asansör kumanda ünitelerinin bulunduğu alanda muhafaza edilmektedir. Bina sorumlusu bu

  defterin mufazasından sorumludur.

Nüfusun giderek çok katlı binalara yöneldiği ülkemizde, yaşam alanlarımız yataydan dikeye doğru yön değiştirdiği yıllardan bu yana asansörler hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Ülkemizde asansörler ile ilgili ilk mevzuat, Bayındırlık bakanlığı tarafından 1946 yılında hazırlanan Asansör ve tesisatı talimatname ve umumi fenni şartnamesi olmuştur. Bu şartnamede asansörlerin “yıllık kontrol” lerine yer verilmemiştir. Ancak 1960 yıllarda belediye mevzuatı gereği şehir belediyeleri tarafından asansör yıllık kontrollerinin zorunlu olarak uygulanmasına başlanmıştır.

2000’li yıllarda AB uyum süreci doğrultusunda EN 81.1/2 standardı ve 95/16/AT asansör yönetmeliği yayınlandı. Yapılan bu mevzuat düzenlemeleri sektörün dinamizmini ortaya koyması bakımından önemli bir noktadır. Günümüzde EN.20/50  standardı ve 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği yürürlüktedir. Asansörlerin periyodik kontrollerini düzenleyen Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği ise 4 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. AB teknik mevzuatının Türk mevzuatına dâhil edilmesi ve uluslararası standartların Türk standartı olarak kabul edilmesi gelişim ve uyum açısından önemli adımlardır.

2012 Yılı öncesinde yapının bağlı bulunduğu Belediyeler, yıllık kontrol’ü yetersiz ve amacına uygun yapamıyordu. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğine göre, 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle, A Tipi muayene kuruluşları bu kontrolü belirlenen kriterler çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Türkiye’de yıllık kontrol yapacak A tipi muayene kuruluşları Türk Akreditasyon Kurumu TÜRKAK tarafından TS EN ISO IEC 17020 Standartına göre akredite edilmektedir. Akreditasyon sonucu Sanayi ve Teknoloji  bakanlığı tarafından onaylanarak kontrol faaliyetlerine başlamaktadır.

Avm Asansör, bakanlık himayesinde kurulan Asansör teknik komitesinde çalışmalarında hazırlanan kontrol listeleri doğrultusunda periyodik bakım sözleşmesi yaptığı asansörlerimizi kapsamlı kontrol ettik. Geçmişe dönük tüm eksiklerin ve birikmiş sorunların ortaya çıkardık. Sektörde bu sonuca dair çeşitli sebepler gösterilebilir. Asansörlerin tamamı geçmişten o tarihe kadar ihmal edilmişti. Montajlar düzensiz ve rastgele yapılmış idi. Burumu tespiti ile birlikte dönüşüm hazırlıklarımızı yaptık. Ancak  A Tipi muayene kuruluşlarının yeterli ve deneyimli personeli tedarik edememesi, bina yönetimlerinin asansörlerine yeterli ilgiyi göstermemesi sonucu, başlangıç çok istenilen gibi olmasada, iyi bir başlangıç sayılabilirdi. Yıllık kontroller sonucu gün yüzüne çıkan soruna Avm asansör olarak sahip çıktık. Olumsuzlukların üzerine giderek istenilen olumlu seviyelere ulaşmasına yardımcı olduk. Her şekilde asansörlerin düzenli bir denetlemeye tabi tutulma taraftarıydık. Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinegöre; Bakım faaliyeti sayılan yağlama ve temizleme, kontroller, kurtarma çalışmaları, ayarlama işlemleri ve kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen ve asansörün karakteristiklerini etkilemeyen bileşen onarımı veya değiştirilmesini ileri düzeyde geliştirerek asansörleri orijinal tutma pozisyonumuzu teyit ettik.

Yeni bileşenin karakteristikleri orijinali ile aynı olsa dahi makine, asansör kabini, kapısı, kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileşenin veya güvenlik aksamının değiştirilmesini, asansörün yerinin değiştirilmesini, asansörün hız, taşıyabildiği yük vb. gibi herhangi bir karakteristiğinin değiştirilmeside dahil modernizasyonunu ve itfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmalarını bakım faaliyeti kapsamı dışında bıraktık. Asansör yıllık kontrolleri sonucu, asansörünüzde bakım faaliyeti kapsamı dışına çıkan bir tadilat gerektirdiğinde, asansör montajı yapma yetkimiz ile  müşterilerimize destek olduk. Nitelikli bir bakım hizmeti ile asansörlerin ömrünü ve bakım faaliyetlerinin niteliğini artırdık/arttırmaya çalışmaktayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir