EĞİK  ASANSÖR  HAKKINDA 

 

1.

    Doğru:  Eğik asansör,  Eğik ve kodlu bir arazide veya yamaç üzerinde  yolcu veya yük taşıma sistemidir.                                       

                                                                                                                                 

 

 

2.

         Doğru:  Eğik asansör, değişik eğimlerde uygulanabilen bir asansör sistemidir.                                                                        

 

3.

                                Yanlış: Eğik asansöre "Yatay asansör" denilmesi yanlış bir ifadedir. Sistem yatay bir zeminde hareket eden bir sistem olmadığı gibi eğik asansörü tanımlık olarak anlatmamaktadır.  ?                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Çok Önemli !     "Dünyada ilk olduğunu düşünüyoruz."

Yeni buluşumuz sayesinde, eğik asansörü hem değişken eğimli  hemde virajlı olarak imal edebilmekteyiz.